FAQs and Feedback - Jak mogę zarchiwizować tricounta?

FAQs and Feedback

Poprzedni Dalej

Jak mogę zarchiwizować tricounta?

Kategoria: Zarządzanie tricountem

Może się zdarzyć, że masz wiele tricountów w swojej liście. Niektóre z nich są nadal aktywnie wykorzystywane, inne są nieaktywne. Zamiast usuwać nieaktywne tricounty, można je archiwizować. Zarchiwizowane tricounty można łatwo przywrócić w razie potrzeby.

Archiwum jest dostępne dla zalogowanych użytkowników. Powiadomienia Push są wyłączone dla takich tricountów.

Aby zarchiwizować tricounta, kliknij i przytrzymaj żądany tricount przez około 2 sekundy. Następnie pojawi się menu. Po zarchiwizowaniu tricounta jest on przenoszony do osobnej listy "zarchiwizowanych tricountów". Możesz mieć dostęp do tej listy w każdej chwili.
Aby je przywrócić, otwórz archiwum i dotknij żądanego tricounta. Jak tylko tricount zostanie przywrócony, zostanie on ponownie wyświetlony w liście wszystkich aktywnych tricountów.

screenshot screenshot screenshot