FAQs and Feedback - Czy można kogoś wykluczyć z danego wydatku?

FAQs and Feedback

Poprzedni Dalej

Czy można kogoś wykluczyć z danego wydatku?

Kategoria: Wydatki i zwrot kosztów

Automatycznie, wydatki są podzielone przez wszystkich uczestników. Jeżeli, któraś z osób nie brała w nich udziału, możesz ją odznaczyć poprzez kliknięcie na jej imię.

screenshot screenshot