FAQs and Feedback - Czy synchronizacja jest automatyczna?

FAQs and Feedback

Poprzedni Dalej

Czy synchronizacja jest automatyczna?

Kategoria: Dodawanie uczestników - udostępnianie

Tak, domyślnie synchronizacja jest automatyczna, jeśli jesteś online. Jeśli nie ma połączenia z internetem, to obok wszystkich wydatków, które nie są zsynchronizowane, pojawia się ikona (w aplikacji mobilnej).