FAQs and Feedback - Dlaczego powinienem zwrócić pieniądze komuś, kto nigdy wcześniej nic dla mnie nie płacił?

FAQs and Feedback

Poprzedni Dalej

Dlaczego powinienem zwrócić pieniądze komuś, kto nigdy wcześniej nic dla mnie nie płacił?

Kategoria: Wydatki i zwrot kosztów

  Tricount pokazuje zwroty kosztów, które jak najłatwiej rozliczają salda.
  Zdarza się, że Tricount prosi Cię o zwrot pieniędzy komuś, kto nigdy nic dla Ciebie nie zapłacił.

  Tricount rozlicza zwroty w dwóch krokach:

 • Na podstawie wydatków, Tricount oblicza salda każdej osoby: kto zapłacił za dużo, a kto nie zapłacił wystarczająco dużo
 • Tricount następnie sugeruje rozwiązanie, aby podzielić te salda równomiernie
 • Rozwiązanie oferowane przez Tricount jest optymalne w tym sensie, że ogranicza liczbę transakcji do absolutnego minimum.

  Poniższy przykład ilustruje działanie Tricount.

  Przykład:

  Wyobraźmy sobie tricounta z trzema osobami: A, B i C.

 • A zapłacił 20 zł dla B
 • B poniósł koszty w wysokości 30 zł za A, B i C (trzy identyczne kwoty)
 • A nie zapłacił nic dla C.

  Jak wyjaśniono powyżej, Tricount najpierw obliczy saldo każdej osoby:

 • A: +20 - 10 = +10
 • B: -20 + 30 - 10 = 0
 • C: -10
 • Następnie Tricount zdecyduje, jak podzielić salda.
  Ponieważ B jest już zbilansowany, C musi tylko zapłacić 10 zł do A.
  To właśnie sugeruje Tricount, mimo że A nie zapłacił za nic C.

  Jeśli aplikacja sugeruje zwrot, który wydaje się nielogiczny, pamiętaj, że Tricount pozwala na rozliczanie rachunków w ramach grupy, a nie konkretnej osoby.