FAQs and Feedback - Jaka jest różnica między wydatkiem, dochodem i przelewem?

FAQs and Feedback

Poprzedni Dalej

Jaka jest różnica między wydatkiem, dochodem i przelewem?

Kategoria: Wydatki i zwrot kosztów

  • Najczęściej spotykaną transakcją w Tricount jest wydatek. Reprezentuje on kwotę, która jest wydana przez uczestnika na rzecz grupy lub części grupy. Przykład: zakupy w sklepie, wynajem samochodu.

  • Przelew jest operacją pomiędzy dwoma uczestnikami danego tricounta. Przykład: uczestnik zwraca pieniądze innemu uczestnikowi; uczestnik pożycza pieniądze innemu uczestnikowi.

  • Dochód jest przeciwieństwem wydatku. Reprezentuje on kwotę otrzymaną przez uczestnika na rzecz grupy. Przykład: uczestnik zwraca depozyt na butelki i otrzymuje z powrotem pieniądze. Grupa przewozi pasażera swoim samochodem (carpool) i otrzymuje za niego pieniądze.