FAQs and Feedback - Jak funkcjonuje Tricount?

FAQs and Feedback

Poprzedni Dalej

Jak funkcjonuje Tricount?

Kategoria: Ogólne

Każdy dodaje swoje wydatki, a Tricount oblicza saldo i proponuje najlepszy sposób na podzielenie ich sprawiedliwie pomiędzy uczestników.