FAQs and Feedback - Jak zsynchronizować konto?

FAQs and Feedback

Poprzedni Dalej

Jak zsynchronizować konto?

Kategoria: Dodawanie uczestników - udostępnianie

Wystarczy, że przeciągniesz ekran w dół w oknie z listą wydatków (działa tylko na urządzeniach mobilnych).

screenshot screenshot screenshot