FAQs and Feedback - Jak bardzo precyzyjny jest Tricount?

FAQs and Feedback

Poprzedni Dalej

Jak bardzo precyzyjny jest Tricount?

Kategoria: Wydatki i zwrot kosztów

Tricount oblicza wydatki z dokładnością do 1 grosza. Możesz zatem spodziewać się 0.01 różnicy, jeżeli rozdzielasz np. 100 zł na 3 osoby (jednen uczestnik zapłaci 33.33zł a drugi 33.34zł).
Zwróć uwagę: jeżeli dodasz kolejny wydatek np. na 100 zł i podzielisz go przez te same osoby, globalny błąd (0.01) pozostanie taki sam. To znaczy, że w pewnych przypadkach, jeżeli jest bardzo dużo uczestników lub kwoty są niskie, dokładność obliczeń może zmniejszyć się do 2-3 groszy.