FAQs and Feedback - Jak obliczane jest saldo?

FAQs and Feedback

Poprzedni Dalej

Jak obliczane jest saldo?

Kategoria: Wydatki i zwrot kosztów

Aplikacja Tricount oblicza sumę wszystkich wydatków, które zapłaciłeś dla grupy. Jednocześnie rejestruje, w których transakcjach byłeś zaangażowany, aby Twoje długi mogły być obliczone w stosunku do grupy. Twoje saldo jest różnicą między tymi dwiema kwotami.